Rittinfo

Steinsvikrittet:

Steinsvikrittet 27,5 km

Steinsvikrittet 27,5 km – el-sykkel
Steinsvikrittet 55 km (seeding Birken)

Ungdomsrittet 27,5 km. Se egen fane.

Det vil bli avhold barneritt i 2022. Se egen fane.


For de som ikke ønsker tidtaking velges dette ved påmelding.

 

Lagpåmelding:

Ta kontakt på post@steinsvikrittet.no om din bedrift/klubb ønsker lagpåmelding.

For enkeltpersoner som ønsker å starte i samme pulje må sørge for å velge samme alternativ ved påmelding.

 

 

Starttider:

Starten for Tur 1 27,5 km vil være kl.11.20.

Puljene vil bli sendt ut først med 5 minutters mellomrom.
Starten på Seeding vil være kl.11.00


Seeding:

Steinsvikrittet 2019, 2020, 2021. Nordsjørittet 2020 og 2021. Garborgriket rundt 2020 og 2021. Birkebeinerrittet 2019. Det vil bli en prioritet fra ritt fra det siste 12 mnd.

Seeding vil gjennomføres fredag ettermiddag, 19.august. Puljene vil bli annonsert like i etterkant av at sendingen er gjennomført.


Pris:

Pris for deltakelse i Steinsvikrittet er kr.299,-. 

Alle må enten ha helårslisens gjennom klubb (fotballforsikringer eller andre skadeforsikringer gjelder ikke) eller løse inn en engangslisens. Prisen på denne er satt av forbundet til kr.150,-.

NB: Ved avmelding før 1. juni vil en få refundert 50% av påmeldingsgebyret. Etter denne dato vil det ikke blitt gitt noen refusjon.

 

Henting av startnummer:

Startnummer hentes ved start rittdag.

 

Parkering:

Ved startområdet. Følg anvisning.

 

Mat og drikkestasjoner (om det gis tillatelse fra myndigheter):

Etter ca.14 km, serveres sportsdrikke/vann og mat.

Ved passering 1 runde (27,5 km), serveres sportsdrikke/vann og mat

 

Garderober og toalettfasiliteter (om det gis tillatelse fra myndigheter):

Det vil være tilgjengelig garderober ved start/mål.

 

Ambulanse/førstehjelpspersonell:

Vi i Steinsvik rittet ønsker å sette fokus på sikkerhet. Samtlige løypevakter er informert om hvor nærmeste helsepersonell befinner seg og har telefonnummer til kontaktpersoner som kan bistå over telefon om uhellet skulle være ute. Om det er behov for akutt helsehjelp og alvorlige skader er det selvsagt nødnummeret som gjelder. For mindre skader har vi egne frivillige førstehjelpere som er utdannet innen helse, men vi har også et godt samarbeid med Røde Kors som også stiller med en del personell, ambulanse og ATV.

Her følger en oversikt over plassering av dedikerte førstehjelpere i trassen:

Terrengparti Falkeid/Kårstø. Her vil det være førstehjelppersonell samt ATV fra Røde Kors. Disse vil bli stasjonert på ulike steder i nedkjøringen fra toppen av partiet.

En vil også finne førstehjelpere fra Røde Kors i målområdet om en skulle ha behov for det.

Viktigst av alt er at alle deltakere gir beskjed til nærmeste løypevakt eller førstehjelper om noen har kommet ut for uhell eller om en bryter av andre grunner

 

Servicestasjoner:

Det vil være servicestasjoner ved start/runding. Selvhjelpskasser vil bli plassert ut langs traseen. Se løypekart for mer info.

 

Master bil:

Det vil kjøre en ATV som vil kjøre foran første rytter gjennom traseen.

 

Trafikksikkerhet:

Under hele arrangementet skal de ordinære trafikkregler følges.

Det er viktig å holde godt til høyre i alle partier av traseen slik at andre kan passere deg uten fare for seg selv eller andre. Ikke bli overrasket over at noen roper “hold høyre” om du ligger midt i traseen.


Overnatting ifm Steinsvikrittet:

God plass til parkering av bobil ved start/målområde. Strøm og vann like ved. 

Ellers ligger Aksdal Inn og Grindafjord camping kun 20 min unna start/målområdet til en rimelig pris. 

Hovedsamarbeidspartner

Samarbeidspartnere:

logo-colors-quality-hotel-maritim-print
logo-colors-quality-hotel-maritim-print

Arrangør:

Copyright ©

Webansvarlig Svein Erik Gregersen